Logo ANAS, spol. s r.o.

REALIZACE PROJEKTŮ OP RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2020

Naše společnost se rozhodla realizovat projekty "Modernizace budovy sádek Višňová a pořízení vybavení", "Modernizace zařízení k výlovům", "Pořízení nákladního automobilu" a "Rybářské vybavení" s podporou z Evropské Unie v rámci OP Rybářství 2014 - 2020. Dlouhodobě se zabýváme chovem ryb ve vlastních i pronajatých rybnících. Podnik se snaží neustále modernizovat stávající aktiva a vybavení a zároveň také rozvíjet vlastní aktivity. Z těchto skutečností také vychází rozhodnutí o realizaci daných projektů.

Základním cílem projektu "Modernizace budovy sádek Višňová a pořízení vybavení" je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury. Rekonstrukce a modernizace budovy Sádek přispěje k zachování a udržení produkce ryb naší společnosti a zároveň představuje zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků obsluhy sádek. Pořízené vybavení bude sloužit v běžném provozu a při výlovech rybníků.

Projekt "Modernizace zařízení k výlovům" přispěje k ulehčení práce při výlovech a také k částečnému nahrazení chybějících pracovních sil, což v důsledku vede k zajištění chodu společnosti a k udržení objemu akvakulturní produkce. Další drobnější vybavení je nezbytné pro běžnou práci v podniku.

V rámci projektu "Pořízení nákladního automobilu" se naše společnost rozhodla vzhledem k rozšíření plochy pronajatých rybníků o rybniční soustavu kolem obce Pičín pořídit ke stávajícímu vozovému parku jeden nákladní automobil nad 12t.

Projekt "Rybářské vybavení" přispěje k zachování udržitelné produkce ryb naší společnosti.

Projekt "Posílení konkurenceschopnosti podniku" je zaměřen na kompenzaci snížených příjmů v důsledku pandemie COVID-19.

Logo Evropské Unie - Evropská unie, Evropský námořní a rybářský fond, Operační program Rybářství

CHOV A PRODEJ RYB

Naše společnost se zabývá chovem a následným prodejem živých ryb. Největší část produkce firmy je kapr. V menší míře chováme štiky, líny, candáty a amury. Výlovy našich rybníků probíhají převážně na podzim. Naše chovné rybníky se nacházejí v okresu Příbram ve Středních Čechách. Celková rozloha vlastních a pronajatých rybníků, na kterých hospodaříme, je zhruba 90 ha.

Chlumský rybník

Prodej živých ryb probíhá na sádkách v obci Višňová. Cesta na sádky Vám autem z Příbrami zabere zhruba 10 minut. Z Prahy k nám pojedete necelou hodinu. Sídlo naší společnosti je na kraji města Dobříš, tedy opět zhruba 10 minut cesty k našim sádkám.

Štiky Kapři

SÁDKY VIŠŇOVÁ

Na sádkách ve Višňové můžete zakoupit kapra. Na podzim po výlovech našich rybníků prodáváme štiky, líny, candáty a amury. Po domluvě u nás můžete zakoupit také plůdek, či násadu kapra.

Hluboký rybník

Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o. | Bioplynová stanice Mokrovraty
© ANAS, spol. s r.o. | Vzhled a kód: Neudy